fbpx

Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. W Black Cats Tattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 4. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.
 5. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu lub po przez napisanie wiadomości na fb, przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zadatek, który wliczany jest w cenę tatuażu. Rezerwacji można dokonywać również telefonicznie a zadatek wpłacać na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
 7. Projekty przygotowujemy najwcześniej 2 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.
 8. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.
 9. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.
 10. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Pracujemy na pełnowartościowych produktach. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 12. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 15. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 16. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 17. Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyjście bez osoby towarzyszącej.
 18. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.